รายงานการเกิดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (วันที่วินิจฉัย)